La font de la plaça de cal Rei, és una font nova amb aigua de la xarxa pública.