Es troba a l'esplanada de davant de l'ermita de la Damunt.

Tothom li diu la font de la Damunt, però amb aquest nom era coneguda la font que es troba sota l'ermita, al començament de la torrentera del Gudaiol. L'aigua prové de la xarxa del poble.