Situada al bell mig de la rotonda de l'entrada del poble, es troba enclotada en lloc ben fresc un parell de metres per sota del nivelldel sòl, a recer de tres parets obrades en pedra vista formant angle recte. I delimitant l'espai dos conjunt d'escales enfrontades de pedra ens baixen a un primer replà i des d'aquí tres graons més ens permeten accedir al brollador.
A la part baixa del mur central hi trobem un gruixut broc de ferro envoltat de formació tosca per on raja l'aigua de captació. Al damunt hi tenim una aixeta de polsador que aboca aigua de la xarxa municipal. A sota, un bassal de pedra arran de replà recull les aigües.
La font porta la data de 1904.

A la part de dalt, en la rotonda, hi ha una taula rectangular i bancs de pedra al voltant per seure. A prop hi havia un safareig que va desapareixa als anys 90.

Font del Rector [2016] Font del Rector [2016] Font del Rector [2016] Font del Rector [2016] Font del Rector [2016] Font del Rector [2020]
Comparteix: