Es troba a sobre el turó de Sant Jordi, sota mateix de l'ermita. Fa pocs anys que es construí, segons diu la data: 1988. Es construí la font amb l'aigua que sobreeixia de la Ricardera i es canalitzà cap a l'ermita.

Font de Sant Jordi [2018] Font de Sant Jordi [2018] Font de Sant Jordi [2018]