La Font trobada és una de les gran fonts de Folgueroles que fins fa pocs anys era de raig molt generós i, actualment baixa seca moltes vegades. El broc antic era una boixa de roda de carro. Ara és possible veure aigua potable mitjançant un broc suplementari connectat a la xarxa general d’aigua. Cada any s’hi celebra la tornaboda de la festa major de Folgueroles.

Sobre la font Trobada conservem una bella poesia, que potser no és de Verdaguer, però que ens ha arribat manuscrita entre els seus papers. En aquests versos per a l'aprenent de poeta, la Font Trobada esdevé la font de l'amor trobat.
Raja una fonteta a prop de ma pàtria que tothom li dóna per nom la Trobada, al peu del torrent, que brolla tan clara que al sortir del raig sembla fosa plata.
Buscant la frescosa font regalada a ta dolça vena que la set apaga acut la pastora i la vilatana com lo segador l'anyell i la cabra. També jo et visito amb tanta constància que molts dies vinc tarda i matinada. Un dia el poeta hi troba "una certa nina" que li ofereix un vas d'aigua de La Font Trobada. Amb l'aigua beu també l'amor i d'ençà d'aquell dia torna a la font i es pregunta si aquella nina no és una nimfa del lloc davallada del cel. I exclama: Digues-li, per Déu! digues-li. fontana, a la nina hermosa que en lo teu raig canta, que rica n'és ella que em roba la calma. El poeta promet a la font que la rodejarà de marbres i xiprers, heures i vidalbes. I acaba: Tot això tindràs , fontana, per paga d'haver-m'hi trobat l'amor que em faltava.

Font Trobada [2018] Font Trobada [2018] Font Trobada [2018]
Comparteix: